Kontrollansvarig

Om du ska bygga, riva eller utföra markarbeten som kräver bygglov behöver du alltid en kontrollansvarig. Sedan 1 juli 2011 behöver den kontrollansvarige vara certifierad enligt Plan- och bygglagen (PBL). Det finns två behörighetsnivåer, Normal (N) och Kvalificerad (K).

Din kontrollansvarige är din sakkunniga rådgivare i projektet och ska därför anlitas i ett tidigt skede. Redan när bygglovshandlingar eller anmälan lämnas in till byggnadsnämnden ska kontrollansvarig vara utsedd. Under hela projektet ser han sedan till att alla kontroller blir gjorda och gällande lagar och bestämmelser följs, deltar vid tekniska samråd och besiktningar samt gör platsbesök vid kritiska moment. Vid slutet av projektet rapporterar kontrollansvarig till byggnadsnämnden så att slutbesked kan ges.

Grandahl Konsult AB har lång erfarenhet som kontrollansvarig. Eftersom vi är certifierade enligt nivå K kan vi åta oss vilka uppdrag som helst, oavsett storlek. Referenser från tidigare uppdrag kan lämnas.