Besiktningar

Entreprenadbesiktningar

besiktningFör att säkerställa att avtalade arbeten verkligen har utförts är det viktigt att utföra en entreprenadbesiktning. En sådan fungerar för både beställare och entreprenör som en bekräftelse på vad som är godkänt och vad som eventuellt återstår i entreprenaden. Som underlag för en entreprenadbesiktning ligger alltid de handlingar och avtal som finns mellan parterna.

Det förekommer olika sorters entreprenadbesiktningar under projektets olika faser, och naturligtvis påverkar projektets storlek också antalet besiktningstillfällen. Grandahl Konsult AB kan utföra alla sorters entreprenadbesiktningar, både för dig som bygger om ditt egna boende eller för större byggprojekt.

För att boka en besiktning, kontakta oss:
tel: 070-146 41 00

besiktningsman.se