Projektledning – Rådgivning

Projektledning – Rådgivning

I ditt projekt kanske du behöver hjälp som går utanför de lite mer avgränsade rollerna som kontrollansvarig eller besiktningsman? Du kanske behöver någon som kan ta ett större ansvar för planeringen av byggnationen, upphandling av entreprenörer, bygglovsansökan samt budgetering? Ett byggprojekt behöver alltid god planering och erfarenhet är en mycket betydande del för att lyckas med detta. Vi på Grandahl Konsult AB har både lång erfarenhet och det engagemang som krävs för att kunna lotsa små eller stora byggprojekt i hamn. Vi utför också korta enskilda uppdrag där du behöver rådgivning och experthjälp inom något specifikt område. Tveka inte att kontakta oss för att höra vilka saker vi kan hjälpa dig med.

Kontakta oss

Projektledning – Rådgivning


Certifieringar och medlemskap